Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
INFINITIVE.
To bear, ® dragen, verdragen,
To hear, baren, voortbrengen,
To beat, * slaan,
To become, ® worden,
To befalt, gebeuren,
To beget, voortbrengen, verwekken,
To begin., beginnen,
To begird, omgorden,
To behold, zien, aanschouwen,
To bend, buigen,
To bereave, ® berooven,
To beseech, smeeken,
To bestride, over iets heen staan;
berijden,
To betake, to^ zich begeven tot,
To bid, gebieden,
To bind, ^ binden,
To bite, bijten,
To bleed, aderlaten, bloeden,
To blowy * blazen, waaien,
IMPEKFECT.
bore,
bore, bare,
beat,
became.,
[it) befell,
begot,
began.,
begirt II,
beheld,
bent R ,
bereft R.,
besought,
bestrid,
betook,
bade; bid,
bound,
bit.
bled,
bleu\
PART. PAST.
borne,
born,
beaten,
become,
has)
fallen,
begotten,
begun,
begirt R.
beheld,
bent R.
bereft R.
besought,
bestridden.
betaken.
bidden.
bound.
bitten,
bled,
blown.
be-
3 To bear arms, wapens dragen; to bear in miiid, zich herin-
neren; to bear one a grudge, iemand heimelijk haal of nijd
toedragen; to bear witness, getuige zijn; / never could bear that
man, ik hob dien man nooit kunnen uitstaan; to bear with,
toegevend zijn.
Te beat wordt van de herhaalde beweging van slaan gebruikt; the
beating of drutns, het slaan op dén trom; to beat time, de maal
slaan; a beating, een pak slaag; a beaten road, een veel begane,
gebaande weg.
5 What has become of him? Wat is er van hem geworden? It
is not becoming for a young man like him to, dat past niet voor
een jong mensch zoo als hij, le —; that hat does not become you,
die hoed staat u niet.
6 To bereave wordt slechts in figuurlijken zin gebruikt; van alle
hoop beroofd.
7 Het verleden deelwoord bound met for van schepen gebezigd be-
leekcnt bestemd naar; bound for llambro', naar Hamburg be-
stemd of zeilend.
8 The wind blows very hard, hel waait zeer sterk. He blows