Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
doorgebracht (lo spend)! — Ik heb gewerkt, zooveel (as much
us ever) ik maac kon. — Gij hebt gespeeld, "in plaats van te
werken en den {your) lijd verkwist; het is recht jammer, dat
gij nooit bedenkt {will consider), hoe gewichtig de tijd is,
dien gij hebt om te leeren. — Wilt gij mij eenige guldens
geven? Ik heb geen geld meer. — Ik heb u voor veertien
dagen tien gulden gegeven; is daarvan niets meer over? —
Ik heb ze alle uitgegeven. — Gij moet spaarzamer zijn; gij
verkwist zeer veel geld; uw vader zal volstrekt niet tevreden
{pleased) zijn, als gij hem schrijft, hoeveel gij uitgeeft. —
Deze man is nu arm, en voor vijf of zes jaren was hij een
der rijkste menschen uit de stad; hij beeft zijn geheele vermogen
doorgebracht. — Wat deedl gij gisteren avond bij uw oom?
Werd er gedanst? — Er waren zeer weinig menschen, en
onder dezen geen drie jonge dames; het geheele gezelschap,
uitgezonderd ik {with the exception of myself) en mijne beide
zusters, speelde kaart. — Wien heeft de commissie tot haar
secretaris benoemd? — Zij zal eerst overmorgen zitting hou-
den {to sit) en dan hare keuze doen (to make election). —
Waarom was er eergisteren niemand van uwe familie op hel con-
cert van Mijnheer en Mevrouw Triller {Shake)'! — Onze ge-
heele familie is reeds sedert acht dagen op het land. — Het
geheele gezelschap betreurde hare afwezigheid {to regret). —
Heb ik niet goed gehandeld? — Ik zou evenzoo {the same)
gehandeld hebben, als gij {have done). — Uoe kon de man
zoo handelen? — Ieder ander zou in zijne plaats evenzoo ge-
handeld hebben. — Als gij zoo {Ihus) handelt, zult gij zeer
berispt worden. — Als ik zoo {this way) gehandeld had,
zoudt gij zeer ontevreden geweest zijn. — Ik heb nooit han-
del in zulke waren gedreven. — Wij hebben vele jaren met
dit huis handel gedreven. — Hij had zoo niet jegens mij
moeten handelen. — Ik heb als een broeder jegens hem ge-
handeld. — Hij behandelde mij als een vriend. — Zij werd
zeer slecht behandeld. — De geheele stad verwondert zich
daarover {to be surprised at). — Waarover? Waarover spreekt
gq? — Ik vertel juist aan uw schoonvader, dat {of) II. en
Comp, hunne betaling geschorst hebben. — De arme lieden! —
Zeg liever {rather) ik arme! want ik verlies dicht bij {near
upon) de derdehalf duizend gulden aan {by) hen. — Is het
al lang geleden, dat gij bij de Kauwers waart? — Ik was