Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
hel legen hem (in his case) in een minderen graad {to a
certain degree) onrechlvaanlig was. Hij had zich harde
{bitfzr) uitdrukkingen {expressions) tegen den koning veroor-
loofd {to indulge in) en met moeite {difficulty) had de bis-
schop hem overgehaahl [to prevail upon) een beter gebruik
van zijne laatste oogenblikken te maUn dan ze te verspillen
aan verwen<;chingen {execrations) tei;en zijne vijanden. EindfÜjk
werd bij loch bedaard {to collect R.) en liet den bisschop de
biecht alnemen {to confess /ö), dat hij hem eersl weigeren
{to refuse) wilde {to be disposed).
Onder hetzelfde geleide {with the same attendants) als zijn
vriend, beklom {to mount) hij hel schavot. In het voorbijgaan
groette {to salute) hij velen van {of) zijne bekt'nden; hij was
{his hands) ongebonden {free), evenals Egmond, {and he was
dressed) had een zwart wambuis en een mantel aan, en eene
{with a) Milaneesche {Milan) muts van dezelfde kleur op het
hoofd. Toen hij boven {ascended) was. sloeg {to cast) hij de
oogen op hel lijk. dat onder het kleed lag, en vroeg een der
omstanders {bystanders)., of dat het lijk van zijn vriend was.
Toen men hem dal bevestigend had beantwoord, sprak hij
eenige Spaansche woorden, wierp zijn mantel af en knielde op
hel kussen. Allen gaven een luiden gil {to shrielc \\. aloud),
toen hij den doodelijken {fatal) slag {blow) ontving.
De beide hoofden werden op de palen gestoken, die-op
{upon) het schavot waren opgericht {fo set up) ^ alwaar zij
tol omstreeks drie uur bleven hangen; toen {when they)
werden zij er afgehaald en met de beide lijken in looden kis-
ten {coffin) bijgezet {deposited in a vault).
De tegenwoordigheid van zoovele spionnen en scherprech-
ters {spite of the number of spies and executioners)., als {who)
het schavot omringden, kon de burgers {citizen) van Brussel
niet weêrhouden {to prevent, lijdende vorm) om hunne zak-
doeken in het stroomende bloed te doopen {to dip R.) en
deze dierbare {precious) reliquieën {relics of memorials) mede
naar huis te. nemen.
Uit de B Geschichte des Abfalls der Ver-
einigten Niederlande von der Spani.
sehen Regierung" van Schiller.