Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
van aan Jen slaatsraad (State Counsellor) Viglius, den recht-
vaardigsten [upright) man in de Senaat, en er vail niel aan
le twijfelen [there is no douht), of de brief is den koning
werkelijk {actually) in handen gekomen [to deliver R); de
familie van den graaf kreeg naderhand [suhsequently) al hare
{their) bezittingen, leengoederen en rechten terug {to recover)
welke, krachtens {in virtue of) het vonnis, den koninklijken
Fiscus waren te beurt gevallen {to escheat R ).
intusschen {meanwhile) had men op de markt te Brussel
vóór het stadhuis {Town UaU) een schavot {scaffold) opgericht
{to erect R.), waarop twee palen [poles) met ijzeren punten
{spike) bevestigd {to fix R,) waren, terwijl alles [and which
was all) met een zwarl kleed was overtrokken. Twee en
twintig vaandels {companies) van het Spaansche garnizoen
{garison) omringden {to surround R ) hel schavot, eene maat-
regel {precaution). die niet overbodig {superfluous) was.
Tusschen tien en elf uur verscheen {to appear) de Spaansche
wacht {guard) in de kamer {apartment) van den graaf; zij
{they) had boeien [cord) bij zich om hem volgens gewoonte
was usual) de handen vast le binden {to tie). Hij ver-
zocht hiervan verschoond le blijven {hegged that this might
not he done) en verklaarde, dal hij bereid was le sterven. Znlf
had hij den kraag {collar) van zijn buis gesneden {to cut off)
om den scherprechter {executioner) zijn werk {office) te ver-
lichten {to facilitate). Hij had een rood damasten {damask)
slaaprok {dressing gown) aan, daarover een zwarten Spaanschen
mantel {cloak) met gouden galons {lace) afgezet [to trim).
Zoo [In this dress) verscheen [to mount) hij op het schavot.
Don Juliaan Romero, adjudant, een Spaansche hoofdman, Sali*
nas genaamd, en de bisschop van Yperen volgden hem. De
Opperprovoost [grand provost) van het hof »net een rooden staf
[wand) in de hand zal le paard onder aan het schavot; de
scherprechter was onder hetzelve verborgen {to conceal).
Egmond had in den beginne {at first) de hegeerle gekoes-
terd {to shew a desire) om van hel schavot eene toespraak tol
hel volk te houden {to harangue). Maar toen {on) de bisschop
er hem opmerkzaam op maakte [to represent), dat hij öf niet
verslaan zou worden, öf, wanneer zulks hel geval ware [even
if he were)., licht aanleiding zou kunnen {might) geven [to eX'
cite) lot gewelddadigheden {acts of violence), die zijne vrienden