Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
aan {fideliUj to) zijn meester, wiens onschuld hij ook op de
pijnbank (rack) standvastig volhield {steatlfastly mainlaineri)
en voor zijn ijver {zeal) in 's konings dienst, dit loon kreeg
{lo be thus rewarded). De overigen [the others) waren of bij
den opstand [in the insurrection) der Geuzen {of the Geusen)
met de wapenen (arms) in de hand, of (or were) wegens
bun voormalig aandeel (share) aan (in) het verzoekschrift der
edelen (of the nobles) als hoogverraders (as guilty of high
treason) gevangen genomen (taken prisoners) en veroordeeld (to
condemn R ).
De hertog had reden om spoed te maken met de volvoe-
ring (execution) van het vonnis. Graaf Lodewijk van Nassau
had den Graaf van Aremberg bij het klooster (monastery)
Heiligerlee in Groningen slag geleverd (to give battle) en be t
geluk gehad (the good fortune) hem te overwinnen (to defeat).
Terstond na de overwinning (his victory) was hij naar Gronin-
gen opgetrokken {to move R.), welke stad hij belegerd hield
{to hold), liet geluk (success) zijner wapens ba<l den moed
van zijne partij (party) verhoogd (to raise U.), en de Prins van
Oranje, zijn broeder, was met een leger (army) nabij (close al
hand) om hem te helpen (to support R.). Dat alles maakte
de tegenwoordigheid van den hertog in deze afgelegene (dis-
tant) provinciën dringend noodzakelijk (necessary). Ker echter
bet lot van twee zulke voorname (important) gevangenen be-
slist was, durfde (to venture) hij Brussel niet verlaten. De
geheele natie droeg hun eene dweepachtige genegenheid (enthu-
siatic attachment) toe (devoted), welke door bun ongelukkig
lol niel weinig (a little) was toegenomen (to increase R.). Ook
{even) de streng {strict) Katholieke partij gunde den bering Je
eer niet (to begrudge R.), twee zulke voorname mannen in
zijne macht te hebben. Eén voordeel, door de wapenen der
opstandelingen (rebels) op hem behaald {might have gained
over him), of slechts {or even the mere) een ongegrond
{to invent R.) gerucht daarvan in Brussel was voldoende om
een opstand in deze stad te bewerken (would have caused),
waardoor de beide graven in (al) vrijheid zouden gesteld
worden.» Daarbij kwam (added to this), dat de verzoekschriften
en bemiddelingen, die bij hem, zoowel als bij den Ivoning
van Spai'je inkwamen (which came), dagelijks toenamen {to
increase R.); dat zelfs Keizer Maximiliaan II zelf der Gravin
IV G