Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
dengene, die daarin leven moet, het aangenaamst gemaakt [lo
render R ) is.
Nu, Marietje [Hille Mary), wat hebt gij te zeggen?
Marie. Ik heb slechts te zeggen, dat als zij mij van huis
[from, home) wilden [In offer R.) wegvoeren [to carry R), ik
hun de oogen zoude uitkrabben [to scratch out).
Ue Heer B. Dat is goed gezegd, beste meid! Verdedig u
zelve [stand up for yourself). Laat niemand tegen uw wil
met u wegloopen.
Marie. Dat wil ik (ook) niet.
PROCES [Trial) EN TERECHTSTELLING [Execution) VAN
DE GRAVEN VAN EGMOND EN HOORNE.
De beide {the two) graven werden eenige weken na hunne
inhechtenisneming (arrest) onder een geleide {escort) van drie
duizend Spaansche soldaten naar Gent {Ghent) gevoerd {to con-
vey R.), waar zij [and] langer dan acht maanden in de citadel
gevangen siehouden werden [to confine). Hun proces werd met
inachtneming van alle vormen (due form) door den raad
(council) der twaalven, dien de hertog (van AIva) in Brussel
benoemd had om de plaats gehad hebbende opschuddingen te
onderzoeken {lo inquire R. into) gevoerd, en de Procureur-
Generaal, Jan du Bois, moest {to have) de aanklacht {the charges)
opstellen {to draw up). Die, welke tegen [of) Egmond ge-
richt was, bevatt'e (/o contain) negentig verschillende punten
(articles), en de andere, welke (//»a< o/) den Graaf van Hoorne
betrof, zestig.
Het zou te breedvoerig zijn {occupy too much space) ze bier
aan te halen {to introduce ol' enumerate R ); bovendien (and)
zijn er hier boven reeds eenige staaltjes [specimens) van aange-
haald. Elke handelwijze, hoe {however) onschuldig (innocent)
ook, elk verzuim (omission) werd beschouwd (lo regard) uit [in)
het oogpunt (point of view), dat men reeds in den beginne
[at the outset) had bepaald {to fix upon): »dat de beide (Ao/Zi)
graven, in vereeniging {in conjunction) met den Prins van Oranje,
getracht hadden {had meditated) het koninklijk aanzien (royal
authority) van de Nederlanden omver te werpen (to overthrow)