Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
Olaheile mpclebrachl, ook de arme Lee Boo werd van de
Pelew eilanden hier gebracht. Ik meen echler. dal beiden
vrijwillig kwamen [of ones own accord)
De Ueer B. Dal deden zij [They did). En hél is een groot
l>ewijs voor [of) de belere denkwijze [way of thinking) der
reizigers van den nieuweren tijil [of modern voyagers), dat zij
het voor onvcranlwoordelijk [not justifiable) hielden, zelfs
Vüor bel v(»oronderslelde [supposed) voordeel [benefit) van het
volk, (tl a() zij bezoeken, gevveld le gebruiken [to use R. violence).
Eduard. Ik heb gelezen van bet in bezil nemen [talcing
possession) van een nieuw ontdekt [to discover R.) land
[country) door bet planten [to set up) van den slan<laard
[standard) des konings, of eene dergelijke [some such) cere-
monie, ofschoon bel vol inwoners [inhabitant) was.
De beer B. Dil [such) was eertijds hel gebruik [custom)\
en een meer schaamteloos [impudent) spotten [mockery)
mei alle recht en gerechtigheid kan men zich niet voorstellen
[to conceive R. lijdende vorm); en toch is dit helaas (/ am
sorry to say) bel recht [title), waarop [by which) de Kuro-
pecsche volken (bunne aanspraken op hei) grootste gedeelle
hunner builenlafidsche [foreign) bezittingen [settlements) groinlen
[to daim)
Eduard. Konden de inboorlingen [native) hen niel weder
verdrijven, als zij de macht hadden [to be able)l
De Heer B. Ik zou waarlijk niel welen (/ am sure / do not
know), waarom zij bel niel zouden kunnen doen; want geweld
kan nooit een recbl geven.
Nu, Hendrik, zeg mij, wal gij van de geschiedenis denkt.
Heiuirik. Ik boud [to think) het voor zeer vreemd [strange)
dat lieden naar zulk een koud en treurig [dismal) oord
[place) als Groenland zouden weiisehen [to want) terug U
keeren.
De Heer B. Wel, van welk land in de wereld houdt gij
hel metst [to love best)?
Hendrik. Van Kngeland —^ dal spreekt van zelf (/o Äe jmtc)
De Heer^B. Engeland is echter geenszins hel warmste en
• \
schoonsle [fine) lanil. Uier groeien [Part. pres.) geene drui-
ven [grapes) op de bergen, noch (»ranjeappelen [oranges) in
de bosschen [woods) en heggen [hedges), zooals (af their are)
in de meer zuidelijke hemelsslreken [climate,^).