Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
De heer B. (Dat) was het zekerHjk!
Eduard. Hebben de beschaafde (civilised) volken eenig
(any) recht zich zoo jegens (lo) wilden (savage) te gedragen
(to behave R.)?
De heer B. Ik geloof, (dat) gij deze vraag gemakkelijk
(readilg) zelf kunt beantwoorden. Vooroiiderstel, (dal) gij
zelf een wilde waart — wat ziiu dan uwe meening zijn?
Eduard. Ik zou het zekerlijk (/ dare say, aan hel begin
van den zin) voor zeer onreclilvaardig houden. Kunnen de
wilden echter over recht en onrecht oordeelen (lo think),
zooals wij (as we do) ?
De Heer B. Waarom niet? Ziju hel geen menschen?
Eduard. Ja — maar zeker (Sure, aan hel einde van den
zin) toch niet, als beschaafde menschen.
De Heer B. Ik weel geen belangrijk (important) onderscheid
lusschen ons (ourselves) en de lieden, die bel ons behaag t (to
be pleased) wilden te noemen, als in den graad (degree) van
kennis en deugd, die ieder bezit; en ik geloof (to believe), dat
velen (many individuals) zoowel onder de Groenlanders als
andere onbeschaafde (unpolished) lieden in dit opzicht (these
respects) velen onder ons overlrelFen (lo exceed K.). in het
tegenwoordige geval beloonden (to show ones self) de Deen-
sche (Danish) matrozen zich zeker (/ am sure) de grootste
wilden
Eduard. Waarom (whal for) voerden (lo lake) zij echter de
Groenlanders weg?
De Heer B. Het voorwendsel (pretence) was, dal zij in een
christelijk (christian) land onderncbt en dan teruggezonden
zouden worden om hunne landslieden te beschaven (to civi-
lise R.).
Eduard; En was dat niel goed (a good thing)?
De H. er B. Zekerlijk, als 'dal door gepaste middel-n
(proper means) geschiedde; dat echter te willen (to attempt)
door geweld en onrechtvaardigheid (act of violence and in-
justice) kan niel rechtvaardig zijn; want zij konden hun niets
goeds leeren, als bun voorbeeld slecbl was; en hel is niet
waarschijnlijk, dat (to be likely) de arme lieden gaarne (wil-
lingly) van diegenen zouden leeren, die daarmede begonnen
hen op eene wreede wijze (cruelly) te belecdigen (lo injure R,)'.
Eduard. Ik herinner mij, dal Kapitein Cook iemand van