Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
evenals in het Nederlandseh voor den nominatief slaat, als :
says he so? ze^t hij dat? eomes he now? korathij nu?
/ know not, ik weet het niet. De leerling moet deze
constructie echter vermijden.
8. Het object staal volgens den regel achter het werkwoord ,
slechts dan, wanneer er op hel object een hijzonderen nadruk
gelegd moet worden, heefl er eene omzetting plaatg.
Van niij zult gij het niet ver- From me you will never learn
nemen. iL
Den eenen met den witten The one in the while hal l
hoed ken ik. know.
Veel krijgt gij niet. Mach you tvill nol receive.
Geld kan ik u niet geven. Money I cannot give you.
a) Ook bijwoorden worden om den nadruk dikwijls aan
het begin van den zin geplaatst, als:
Zij gingen allen weg. Away they all went.
Zij kwamen er allen op eens uil. Out they came all at once.
Ik wil er in. In I will go.
b) Bij deze plaatsing van hel bijwoord aan het begin van
den zin staal de nominatief dikwijls achter hel hulpwerkwoord;
in den onvolmaakt verleden tijd moet in dil geval didhi] hel
werkwoord gevoegd worden, als :
Nauwelijks had hij mij opge- Scarcely had he perceived me,
merkt, toen... when...
Hoe weinig verwachtte hij dal! Little did he expect this.
Nooit zal ik vergelen, hoe... Never shall I forget, how.».
Lang heb ik op hem gewacht. Long did I wait for him.
Reeds waren zij hel huis bin- Already had they entered the
nengegaan. house.
Reeds begon hij... Already did he begin...
DE ziELVEnKooPERS. [The kidnappers).
De beer B. was gewoon {to be accustomed) zijnen jongen
lieden [folks) des avonds d'eene of andere goede {select) ge-