Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
leiavond mei al zijne kinderen captain IV., ivith all his
rondom zich aan den haard children round him., was
zat. sifting hg the fire-side.
Ik verheugde mij reeds, dal / already rejoiced to have
ik van hem af was, toen ik got rid of him., when as
hem ongelukkiger wijze een ill-luck would have it,
uur daarna voor de tweede /, an hour after met him
maal hij mijn oom ontmoette. a second time nt my uncle''s.
Toen Belford den volgenden When, on the following mor*
morgen zijne zuster aan hel ning^ Belford met his sister
ontbijt ontmoette,gaf hij haar
zonder verdere opmerkingen
den brief, welks inhoud baar
geheel geruststelde.
at breakfast., he, without
any furt her observation,
gave her the letter., the con-
tents of which entirely
removed her apprehensions *
Zooals de Romeinen in hunne As^ in their sublime alle-
verheven allegorie aanduid- gory, the Romans signified
den, dat men slechts door
deugd tot eer en geluk komt,
zoo laat ons gelooven, dal wij
slechts door kennis lot de
deugd kunnen komen.
that, only through virtue
we arrive at honor and hap-
piness. so let us believe that.,
only through knowledge,
we can arrive at virtue.
( Bulwer.)
De onschuld beeft, zells in Innocence, even in its cru-
hare natuurlijke eenvoudig-' dest simplicity, has some
beid, eenige voordeelen bo- advantages over the most dex-
ven de behendigste en meest terous and practised guilt.
geoefende schuld.
Hel bijwoord only, slechts, vereischl bijzondere oplettend-
heid; hel moei allijd dicht voor dat deel van den zin slaan,
dal er door beperkt wordt.
If only you want to borrow
twenty florins of him.
If you want only to borrow
twenty florins of him.
If you want to borrow only
twenty florins of him.
if you want to borrow twenty
florins only of him.
Als gij slechts twinlig gulden
van hem leenen wilt.