Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page

■wag«
i06
De menschen beloven slechts
te dikwijls wat zij nooit van
plan zijn te vervullen.
Ik heb hem dikwijls hooren
zingen.
Zij riep plotseling uit...
Hij komt meestal als wij reeds
gesoupeerd hebben.
ik werk zeer zelden na 6 uur
des avonds.
Wij ontvingen gisieren een brief
van onzen oooi le Parijs.
Ik geef u morgen het boek
terug.
Hij leent mij zeer dikwijls geld.
People but loo often promise,
what they have no intention
of performing.
I have often heard him sing.
She suddenly exclaimed...
He mostly comes when we
have done supper.
I very rarely (of seldom)
work after six o'clock in the
evening.
We yesterday received a
letter from our uncle in
Paris.
I shiill return you the book
to'jnorrow.
He very J re quently lends
me money.
e) Alle andere bij w oo r den en b ij woo r d e l ij k e uit-
drukkingen plaalsl men het best voor het wt'rk woord, en
wanneer de zinnen niet te lang zijn, reeds voor den nomina-
tief, In dit laatste geval worden zij door een komma van
den hoofdzin gescheiden.
Hij is waarschijnlijk van plan
terug te komen.
Ik haalde hem langzamerhand
over tot mijne inzichten.
5k trof hem toevallig aan.
Zij zou hem zonder twijfel bel
boek dadelijk gegeven heb-
ben.
Hij bad haar bet antwoord niet
zoo gauw moeten geven.
Hij zeide mij daarop, dal bij
o n m ogel ij k heden konde
komen, doch dat hij morgen
het geld zeker zoude zenden.
Als Kapitein W. op een win-
He probably intends coming
(of to come) again.
I gradually won him over
to my views.
I accidentally met with him.
She, no doubt., would i m m e-
diately have yiven him the
book.
He ought not so quickly to
have given her the answer.
He. then., said he could not
possibly come to-day but
would certainly send the
money to-morrow. '
One tvinlers evening as