Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
I
NB, De bijwoorden van tijd staan achter de bijwoorden
van plaats.
Ik zal er u morgen meer van I shall teil you more about it
vertellen. to-morrow; oi to-morrow I
shall enz.
Ik kan vandaag niet komen. ƒ cannot come to-day.
Gaat gij heden avond naar Will you go to the ball thié
bet bal? evening?
Was hij gisteren bij u? Was he at your house yes»
terdayl
Mijn broeder zal in de volgende My brother will set off (of leave)
week naar Parijs vertrekken. for Paris next week.
Sedert drie jaar heb ik hem / have not seen him these
niet gezien. three years.
Mij ligt reeds sedert een uur He has beeti in bed this hour.
te bed.
d) De bijwoorden, die eene onbepaalde tijdsopgave aan-
duiden, als: always,, allijd; never^ nooit; often., frequently.,
dikwijls; now, nu; mostly., meestal; rarely., seldom., zel-
den; soon, spoedig; then, dan, daarop, slaan, behalve
bij to be, zijn, in de enkelvoudige lijden van hel werkwoord
het meest en het best tusschen den nominatief en hel werk- ■
woord, in de samengestelde lijden achter het eersle of tweede
hulpwerkwoord.
NB. Er mag geen bijwoord tusschen hel wei kwoord en den
daarbij behoorenden accusatief slaan; tusschen hel werkwoord
en den datief met to of het object met eenig ander voor-
zetsel kan men een bijwoord plaatsen.
Men kan zich nooit op hem You {al one) can never depend
verlaten. upon him.
Hij komt nooit, wanneer ik lie never comes, when I call
hem roep. * him.
Zij zou dal nooit gezegd heb- She never would {oi she would
ben... never) have said so,..
Gij zegt altijd, dal gij bet You always say you will do
doen wilt en echter doet gij it, and yet you never do.
het nooit.