Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Frederik de Groote. Frederick the Great,
Buitengewoon gezant. Eint>asmdor extraordinary.
Generaal-Majoor. Major-general.
Luitenanl-Rolonel. Lieutenant-colonel,
llet tegenwoordig deelwoord, The participle present,
enz.
4. Het bijwoord slaat, even als in het Nederlandsch
voor een bijvoeglijk naamwoord, deelwoord of een ander
bijwoord.
Een zeer onderhoudend boek. A very {highly) entertaining book.
Een slecht geschreven brief. A badhj writlen teller.
Gij wandelt zeer langzaam; te You walk very slow; too fast.
snel.
a) De bijwoorden der wijze, die eene bepaling van eene
handeling aanduiden, staan in de enkelvoudige tijden evenals
in hel Nederlandsch achter het werkwoord; in desamen-
gestelde tijden van het werkwoord slaan zij tusschen het
hulpwerkwoord en het te vervoegen werkwoord in en als er
verscheidene hulpwerkwoorden gebruikt worden achler het
eerste, tweede of derde.
Hij spreekt gauw. Ue speaks fast.
Zij zingt zeer liefelijk. She sings very sweetly.
Dat was niet wijs gehandeld. Thai was not wisely done.
Zij werden zeer vriendelijk Tliey were very kindly re-
ontvangen. ceived.
Gij hadl hem onmiddellijk den You ought imwedialely to have
brief moeten toonen. shown him the letter.
b) Het bijwoord wordt altijd achler het werkwoord ge-
plaatst, wanneer het een bijzonderen nadruk vereischl, als:
Ik heb hem beleefd ontvangen. I have received him politely.
Gij kondet dat licht doen. You might do that easily.
Dat kan hij zeer goed lezen. He can read that very well.
c) De bijwoorden, die eene bepaalde tijdsopgave aan-
duiden, staan gewoonlijk aan hel einde, zelden aan bet begin
van den zin.