Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
1Ü2
een. so^ zoo; too^ te; however., wanneer ook nog zoo
het bijvoeglijk naamwoord voorafgaan.
Dit laken is even dik als dat. This is as (hick a cloth as that.
Ik zeide u, wat voor een nul- I told you how useless a labor
leloos werk gij onderneemt. you were undertaking.
Waarom geeft gij zulk een klei- Why do you gine so large a
nen jongen zulk een groot gtass of wine to such a little
^las wiju? ^'(^U'
Wanneer ik ook een nog zoo However difficult a task I may
moeilijke thema te vertalen have to translate.
heb.
Ilet is waarlijk eene te groole It is, indeed., too yreat an eX'
inspanning voor hem. erlion for him.
o, De bijvoeglijke naamwoorden met de daarbij
behoorende bijwoorden staan in den regel voor hel zelfstan-
dig naamW'M»rd, indien de eigenschappen door een woord
worden aangeduid, als:
Een goed man. A good man.
Goede, gehoorzame, vlijtige Good., obedient., industrious
kindeten. children.
Een klein, maaf zeer gemak- A small., but very comfortable
kelijk huis. (•>! convenient) house.
Drie groote, fraai gemeulte- Three large., beautifully fur-
leerde kamers. imhed rooms.
Dal was e^ne lange, lastige en That was a long,, troublesome
hongst kosib;ue reis. and most expensive journey.
Was «lat niet eene waarlijk Was not that a truly noble
edele handeling. action,
a) De bijvoeglijke naamwoorden staan echter na hel zell-
standig n:iamwoord 1® wanneer zij door as - as., as ivell as,
both —and,, zoo wel -als, evenzoo — als, enz. worden
verbonden; wanneer zij zelf door andere woorden nader
bepaald worden; 5® wanneer zij eene maat of een ouderdom
aanduiden.
1® Hij zoowel een vermogend He is a man both wealthy and
als achtingswaardig man. honorable.