Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ach. \vg ongelukkigen!
Alas, unhappy tee!
A/vmierking E. Het persoonlijk vooriiaamw. van ilen eersten
persoon meervoud slaat in den nominatief en achter
het bijvoeglijk naamwoord.
Helaas! Ongelukkigerwijze!
Ach! Ha! O!
Ach God! Lieve Hemel!
O, wee! Au, au! Ach! Ei!
Alas'. Unfortunately!
Ah I O en Oh!
0, Lord! Heavens!
Oh dear! dear me! dear!
Aanmerking F. De meest gebruikte, men zou haast kunnen
zeggen, eenigste uitroep der Engelschen is bij alle gemoeds-
aandoeningen : dear! oh dear! dear me' (waarschijn-
lijk vroeger dear heavens! dat men nog somtijds hoort).
Ach, hoe lief! Oh dear, how pretty!
Au, au, gij doet mij zeer! Oh dear, you hurt me!
„r , , . .. , [Dear me, what a time you are!
wei, w. , wat zijt g.j lang ^^^^
me, how long you have
■ I been away!
Ki, 7ijt gij nog hier? Ik dacht, Dear me! are you stilt here?
dat gij al lang vertrokken / thought you had. left long
since.
What are you thinking o/.'
How now! What do you mean?
Be off! Gel off! Get about
your business!
(weg) waart.
Waar denkt gij aan!
Wat moet dat beteekenen!
Maak, dat gij weg komt!
Pak u weg!
2S2.
Hebt gij kunnen vernomen {to learn), waar de jonge man
is, die in het huis hiernaast gewoond heeft? — Ik heb bij
verscheidene lieden naar hem geïnformeerd; want hij is een
bekende van mij, die hem ook altijd als een vriend beliandelil
heeft, over [upwards of) derdehalf honderd gulden schuldig;
bij is weggegaan {to go off) zonder (hem) zijne schuld te lie-
talen; hij moet naar Hamburg gereisd zijn. — Ik hield hem
altijd voor ren eerlijk (Iwnesl) man; ik zou wel willen weten,
of hel waar is, dat bij al zijn geld met het spel (at play)
verloren heeft. — Men vermoedt het; want zijn vader gaf