Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat was zon-de; de worm is ook een schep-sel
van God. De lie-ve Heer wil niet, dat wij nut-
te-loos kwel-len. Dat zou ook niet lief-de-
rijk zijn.
13.
Gis-te-ren kwam Jan mij te-gen, on-derde
scha-duw der boo-men van het Spaar-ne. » Wat
»ben ik blij!" zei-de hij, >io, ikbenzoover-
»hengd!" »Wel Jan!" zei ik, »dat is heel
» goed , en mij zeer aan-ge-naam; maar waar-
» om zijt ge dan toch zoo blij-de ?" en, kin-de-
ren ! wat denkt gij, dat hij ant-woord-de ? ze-
ker dat hij uit mogt? of dat hij wat krij-gen
zou ? Mis ge-ra-den.
14.
Jan was zoo blij-de, om-dat hij aan een arm,
ziek kind iets mogt bren-gen. Was dat niet
lief-de-rijk ? Hij vroeg aan E-du-ard, of die
me-de ging; maar E-du-ard zei-de: »Ik ga
»lie-ver nest-jes uit-ha-len, en de kip-pen
»ja-gen, tot dat zij er bij neêr-val-len; daar
»in heb ik pret." Was dat ook lief-de-rijk?
Weet, dat gij aan God mis-haagt,
Zoo ge die-ren kwelt of plaagt.
15.
E-vert was een lief-heb-ber van ra-zen, tic-