Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
men ta-fels, ban-ken, stoe-Ien, pen-nen, ha-
mers, be-kers, le-pels, kle-pels en kor-ven? —
Wat lust gij, dat van hout is? — Tak-ke-bos-
sen zijn om te____
Zoo zien wij, hoe nut-tig steen-ko-Ien, turf
en hout zijn, maar ook, dat zij be-werkt moe-
ten wor-den. Daar-toe wor-den zij van God ge-
schon-ken, en heb-ben wij krach-ten.
Zoo lang wij klei-ne kin-de-ren zijn, kun-
nen wij dit niet doen, maar wel, als we groot
zijn. — Maar wat kun-nen en moe-ten kin-
de-ren doen? is het u be-kend, waar-om?
8.
Kin-de-ren, die God lief-heb-ben, zul-len
Hem ook bid-den en dan-ken; want zij we-
ten, dat al het goe-de van God komt. Zij we-
ten ook, dat zon-der Gods ze-gen niets ge-
luk-kig is; dat wij al-tijd Gods hulp noo-dig
heb-ben. — Wilt gij le-zen, wat ik Jan-tje
hoor-de bid-den ? zie het hier; wel-Iigt zult gij
het ook van bui-ten lee-ren.
9.
Ge-bed voor het E-ten.
Lie-ve Va-der! die in
den He-mel zijt, en we-
der spij-zen geeft, totons
nut; ik dank U voor zoo-
veel lief-de: o. Heer!
dat wij ze ma-tig en
dank-baar ge-brui-ken,
en U bo-ven al-les
be-min-nen. A-men.