Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij het onderwijs aaa kleine kinderen wordt gevor-
derd, dat het aanbrengen van kundigheden zoo veel
mogelijk met ontwikkeling gepaard ga, zoodat men,
het hoofddoel niet vergetende ^ alles dienstbaar doet
zijn ter uitbreiding der zielsvermogens.....
Laat de zedelijke vorming der kinderen op den voor-
grond staan.
Prinsen.
S E n I G T.
Bit boekje samengesteld naar de verscheidenheid
der letter-, lettergreep- en woordverbindingen, in onze
taal aamvezig; van daar dat de inhoud ondergeschikt
is aan den vorm. — Lezex leeren is hier de hoofd-
zaak, Gaarne had ik deze en gene zinnen en woorden
met andere, die vloeijender of eenvoudiger waren,
verwisseld^ indien het mij niet juist om die woorden^
of zamenstellingen ter leesoefening ie doen geweest
ware. Toch vlei ik mij met het hoofddoel de neven-
zaken verbonden te hebben.
De spoedige verkoop der zeer aanzienlijke oplaag^
gaf alle opgewektheid ^ dit boekje, zoo veel mij moge^
lijk is, te verbeteren.
Geene Exemplaren worden voor echt erkend, dan
die , welke aldus geteekend zijn: