Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
47.
Als Jan zin-gen mag, dan is hij bij-zon-der
in zijn schik. Dan zit hij als een bur-ge-mees-
ter. Zacht en lief-lijk laat hij zij-ne stem hoo-ren,
zon-der ooit te schreeu-wen, en, als hij het niet
goed weet, dan luis-tert hij met aan-dacht, om
te we-ten, hoe hij doen moet. Wilt gij eens
zulk een lied-je le-zen? Ziet, hier is er een,
maar gij moet het vro-lijk le-zen. Kunt gij dit ?
48.
GE-ZANG VOOR SCHOOL-TIJD.
Nu aan het lee-ren,
Lee-ren toch maakt ons
Zijn we dan vhj-tig,
Doen vvij in or-dc,
Nu aan het lee-ren,
Lee-ren toch maakt ons
Zijn we dus vro-hjk
Dan gaat het lee-ren
Bid-den wij ech-ter
Die ons op he-den
Zijn we dus vro-lijk
Dan gaat het lee-ren
Met lust en met vreugd!
Zoo blij en ver-heugd.
Ge-hoor-zaam en stil!
Wat mees-ter steeds wil!
Met lust en met vreugd!
Zoo blij en ver-heugd.
En blij van ge-moed!
Ook vlug en zeer goed.
Den Hee-re voor-af,
Dit voor-regt weer gaf;
En blij van ge-moed,
Ook vlug en zeer goed.
49.
Nu, kin-de-ren! hebt gij ge-noeg van Jan
ge-hoord. Wel, is hij niet een lie-ve jon-gen?
en zoudt gij niet den-ken,, dat ieder veel van
hem hield? Zoudt gij dit voor u ook niet wen-
schcn? Doet dan zoo, als hij deed. Be-han-