Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
47.
»Zeg eens, maat-je!" zoo sprak Jan tot
Kre-lis, »zeg eens tien woor-den, die met ge
»be-gin-nen, knap-jes, hoor! en o-ver-lnid, dat
»mij-ne kin-der-tjes het goed hoo-ren." Kre-
lis be-gon : »ge-lnk-ken, ge-ram-mel, ge-hoor,
» ge- zond, ge-bloem-te, ge-rij, ge-lach, ge-
»rin-kel, ge-raas." »Knap ge-daanzei Jan,
»gij krijgt ee-ne goed-keu-ring, als gij goed
»op-past!"
45.
Zoo leeft hij ver-heiigd en ver-ge-noegd met
zij-ne vriend-jes; want zij ver-ma-ken el-kan-
der. Zij ver-vvaar-loo-zen of ver-nie-len niets.
Ook ver-spe-len zij den leer-tijd niet, oneen!
zij reik-hal-zen zelfs naar het school-unr, want
zij ken-nen het vers-je:
Door lee-ren wordt men wijs en goed;
De lui-aard krijgt een boos ge-moed.
46.
Het lief-ste, waar Jan heen gaat, is de
school. O, daar is hij zoo gaar-ne! Nooit
komt hij te laat. Al-tijd heeft hij zij-ne za-ken
ge-reed, als het ge-bed ge-daan w^ordt, en daar-
na zit hij met lust te lee-ren. Som-tijds zin-gen
de kin-de-ren een lied, voor schooi-tijd, en
dan moest gij eens zien, hoe Jan zijn best deed.
De vro-lijk-heid ziet hem de oo-gen uit.