Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
47.
Su-ja, broêr-tje! lie-ve kind!
Su-ja, su-ja, bes-te vrind!
Sluit uw oog-jes nu maar toe,
Wil nu sla-peu, blij te moe!
Wieg-je! schom-mel heen en weer,
Zacht en stil-le, meer en meer;
Zoo, mijn lief-je! rust nu zacht,
Moe-der houdt bij u de wacht.
Wel-te-rus-ten, har-te-dief!
O, ik heb u in-nig lief!
Su-ja, broer-tje! lie-ve kind!
Su-ja, su-ja, bes-te vrind!
42.
Als Jan-tjes broêr-lje slaapt, dan loopt hij
stil op zij-ne toon-tjes, naar moe-der, en vraagt
dan: » moe-der! kan ik nog iets voor u doen ?"
» Neen, mijn bes-te! zegt moe-der dan dik-
)) wijls, nu moogt gij wat spe-len." Dan gaat
hij naar vriend Kre-lus, aan de o-ver-zij-de, in
de bak-ke-rij spe-len, of met Ge-zi-na, in de
tuin-de-rij van den bloe-mist Vro-lijk.
43.
En wat spe-len zij, denkt ge? nu eens krij-
ger-tje, dan blin-de-man-ne-tje. Eer-gis-te-ren
had hij ee-ne boe-ke-rij te koop: ap-pe-len,
stui-ters, ke-gels en tol-len wa-ren de boe-ken.
Het ver-koo-pen ging niet druk, daar-om was
hij ook tiui-tist, trom-pet-ter en vi-o-list.
Toen dit lang ge-noeg ge-duurd had, was hij
sehool-mees-ter, en be-gon te lee-ren.