Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
47.
De klei-ne broer van Jan is zeer ge-zel-lig.
Al-tijd kef-fen, zin-gen en dar-te-len, en,
als hij hem ziet, dan lacht en springt hij van
blijd-schap; want Jan is zeer vreed-zaam, ver-
draag-zaam en min-zaam. Laatst krab-bel-de
hij Jan, maar hij was lijd-zaam en werd niet
boos, want zei-de hij: »mijn broer weet nog
» niet, dat dit kwaad is Doet gij wel zoo? kin-
de-ren !
39.
Zoo ver-telt hij hem ook al-ler-lei za-ken, en
heeft hij ve-ler-lei spel-le-tjes. Gij moest eens
zien, als zij spe-len 5 al-ler-hari-de grap-jes. Nu
eens zegt Jan: ik ben een A-fri-kaan, en zet hij
ee-ne slaap-muts op; dan heet hij een I-ta-li-aan
en doet net, of hij aan een or-gel draait; dan
we-der is hij de In-di-aan, met een steek-hoed
op; en zoo ver-blijdt Jan steeds zijn broêr-tje.
40.
Som-tijds ver-beeldt Jan den Span-jaard met
een ge-weer. Welk ge-weer denkt gij? een
zwa-vel-stok-je. Dan roept hij: regts! links!
regts! links! voor-waarts! halt! wer-da! - Wan-
neer zijn broêr-tje moê ge-speeld is, en wil sla-
pen, dan wiegt hij hem wel eens, 0, zoo voor-
xig-tig! en zingt er zacht-jes een lied-je bij.
Hoor, wat hij al wie-gen-de zingt.