Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
de, lang-zaam en dui-de-lijk. Men kon zien en
hoo-ren, dat hij erbij na-dacht. O, ik wensch-
te wel, dat al-le kin-der-tjes zoo de-den ! Zie
hier het ge-bed.
33.
A-vond-ge-bed.
Va-der! ik dank U,
dat Ge mij weer hebt
Waar-me-de heeft God
ons wel-ge-daan? Wij
moe-ten God lief-heb-
wel-ge-daan; im-mers,ben; maar waar-om?
Ge liet mij Ie-ven, enjlToe too-nen wij God
gaaft, wat nut-tig was. lief te heb-ben ? Als
Ver-geef mij-ne zon-den. wij met op-zet kwaad-
Be-waar mij in den doen : is dat wel lief-de
nacht. O, dat ik u!je-gens God? — Wat
steeds lief-heb-be! A-^zijn zon-den ?
men.
34.
Te-gen-ö-ver-ge-steld.
Jan las eens het woord te-gen-o-ver-ge-steld.
Hij kon maar niet be-grij-pen, wat het be-tee-
de. Hij vroeg het aan Mat-thijs, en die wist het
M^el, maar hij kon het niet dui-de-lijk zeg-gen.
Nu ging Jan naar zijn mees-ter, en die zei-de
hem: als iets ge-heel an-ders is, dan is het te-
gen-o-ver-ge-steld; dus als het juist an-ders-
om, dat is, net het te-gen-deel is.
35.
Zoo staat klein te-gen-o-ver groot, en dik te-