Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
erwt-je, ja nog groo-ter dan een stui-ter. Als
men het o-pen doet, ziet het bin-nen-ste geel,
som-tijds o-ran-je. Wel-nu! wat is dat?
30.
Het an-de-re raad-sel was dit: ik weet iets,
dat hoor-baar is, maar niet eet-baar; het is zigt-
baar, doch niet lees-baar; het wordt bij den rijk-
dom veel ge-bruikt, om ie-mand te roe-pen, en
het heeft toch geen mond. Nu eens ziet het
geel, dan we-der wit, doch al-tijd is het van me-
taal ge-maakt. Gij weet, me-ta-len zijn de
zwaar-ste din-gen. Raadt eens, wat dit is.
31.
Mees-ter zei-de laatst: de was-dom der plan-
ten hangt niet af van het mensch-dom, of van
de na-tuur, maar van Gods al-magt. Re-gen
en zon-ne-schijn, zoo-wel als het werk der men-
schen, zijn slechts mid-de-len, die God moet
ze-ge-nen. Hij al-leen heeft de wijs-heid, magt
en lief-de, om den groei der plan-ten te be-wer-
ken. Wel mo-gen wij Hem daar-voor dan-ken! '
82.
Jan dacht na o-ver Gods lief-de en groot-
heid , het-geen te weeg bragt, dat hij het be-
sluit nam, des a-vonds nooit te ver-zui-men,
God voor Zij-ne trouw en lief-de te dan-ken.
Ern-stig en op-regt bad hij, met eer-bied en Hef-