Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
)) mor-gen-stond heeft goud in den mond. Wat
))be-duidt dit toch? Jo-han-na!"
27.
VEK-VOLG,
» Maar Jan, ik zal u ook iets vra-gen: van
)) nacht droom-de ik, dat gij ko-ning waart, en
» dat ik de ko-nin-gin was: zou dit ge-beu-ren ?"-
» Dat is een aar-di-ge droom, Jo-han-na! ik ge-
»loof, dat dit zoo ge-mak-ke-lijk niet gaan zal,
»en bo-ven-dien, va-der zegt wel eens: droo-
»men zijn be-drog. Hoe denkt gij er nu o-
»ver?" - »Dat uw va-der ge-lijk heeft. Jan!"
28.
Er zijn ko-nin-gen en ko-nin-gin-nen, vor-sten
en vor-stin-nen, prin-sen en prin-ses-sen, ba-ron-
nen en ba-ron-nes-sen, jonk-heers en me-vrou-
wen, hee-ren en juf-vrou-wen. Maar de lie-ve
Jan wist ti-tels, die nog hoo-gerwa-ren; weet gij
die wel ? zou-den het die van bur-ge-mees-ters
of kom-mis-sa-ris-sen zijn? niet? wel-ke dan?
Braaf-heid is meer dan hoog-heid.
29.
Jan wist twee raad-sel-tjes. Kin-de-ren! die
moet gij eens ra-den. Het ee-ne is dit: ik weet
iets, dat Avit en rond is; het is klei-ner en ron-
der dan een zwa-vel-stok-je, ja zelfs nog klei-ner
dan stop-naal-den; maar het is groo-ter dan een