Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
wat hem ge-beur-de. Ar-me Kre-lis! dat komt
van na-doen.
21.
Jan vond Kre-lis in een be-naauw-den toe-
stand , en had hij niet gaauw, zeer gaauw, om
hulp ge-roe-pen, dan zou Kre-lis ze-ker een on-
ge-luk ge-kre-gen heb-ben; e-ven-wel was hij
nog twee da-gen ziek. Jan raad-de hem nu,
nooit weer an-de-ren nnt-te-loos na te doen,
en Kre-lis volg-de dien raad. Jan werd zijn
vriend, en nu werd hij ook bra-ver. Wel hem!
die zich ver-be-tert.
22.
Kre-lis werd nu een
ge-heel an- de-re jon-gen,
Vroe-ger bad en dank-
te hij niet; maar nu
leer-de hij dit van Jan.
Wilt gij eens zulk een
ge-bed hoo-ren? AVel-
nu! hier is er een.
Ge-bed na het E-ten.
Wij dan-ken U, lie-ve
Heer! voor het voed-sel,
dat we van U ont-vin-
gen. Voor-zie ver-der in
on-ze noo-den , en leer
ons dank-baar zijn, voor
zoo veel goeds. A-men.
23.
Jan en Kre-lis doen el-kan-der wel eens vra-
gen. Zoo vroeg Jan laatst, wat be-tee-kent:
leer-aar, zon-daar, schul-de-naar, las-te-raar?
Dat zal ik u zeg-gen, zei Kre-lis; maar ver-klaar
mij eerst de woor-den : woe-ke-raar, wan-de-laar,
ma-ke-laar, les-se-naar en le-ze-naar.