Boekgegevens
Titel: De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Haarlem: C. Zwaardemaker, 1857
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8307
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201913
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De lieve Jan, of Het vijfde leesboekje, voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ren en schreeu-wen. Kwam hij ie-mand voor-bij,
ond of jong, dat was hem het-zelf-de, hij
schreeuw-de na en schold uit, met al-le magt.
Dat was ook niet lief-de-rijk, zult ge zeg-gen:
en gij hebt ge-lijk. Het na-schreeu-wen is on-
deu-gend, en wordt door ie-der braaf mensch
ver-acht. Geen won-der!
16,
Klaar-tje hield veel van een kop-je kof-fie met
een koek-je, en, als men haar dit be-loof-de, dan
wil-de zij wel al-les daar-voor doen; maar Jan
was zoo niet. Als Jan ie-mand hei-pen kon, dan
sprong hij op, en was hij da-de-lijk ge-reed, zon-
der op loon te den-ken. Welk ge-drag vindt gij
be-ter? Men moet hei-pen uit lief-de. Lief-de
is de kern der deugd, en de eer-ste be-hoef-te.
17.
Zie dien jon-gen eens! wat wijst hij! o!hij
kan niet spre-ken. Hij is stom. Dat is on-ge-
luk-kig! ja, wel is het; want hoe-veel nut en ge-
not heb-ben wij, door het spre-ken! Maar hij
kan niets vra-gen, niets be-kend ma-ken, dan
met wij-zen en tee-kens: daar-om helpt Jan hem
zoo gaar-ne. —
Welk een voor-regt geeft ons God, datwdj
kun-nen spre-ken! Pra-ten al-le men-schen e-
ven goed?