Boekgegevens
Titel: Derde leesboekje, ingerigt naar de 7e en 8e leesoefening van den heer Prinsen
Auteur: Spaan, J.
Uitgave: Leiden: Van den Heuvell & Van Santen, 1870
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8288
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201910
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde leesboekje, ingerigt naar de 7e en 8e leesoefening van den heer Prinsen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Het keren der zamengestelde medeklinkers is over-
tollif), en wel beschouwd, nadeelig. Zoo als de 1' lees-
oefening hier voorkomt, is zij tevens eene herhaling van
de b" en 6", welke men zou verliezen, door noodeloos
tot de 3" en 4' oefening terug te springen.
Men zij voorts indachtig, dat de voorletters der woor-
den van de 7" oefening uitgesproken worden als in de
2° oefening: de s alleen worde zacht sissend gehoord,
terwijl de sluitmedeklinkers der woorden van de oefe-
ning allen zacht klinken, juist zóó, gelijk zij zich in
de uitspraak voordoen.
De oefeningen zijn ruim uitgewerkt, omdat over-
haasting verkeerd is, groote leesklassen dit vorderen
en de kinderen daardoor vaster staan op hun gekomen
standpunt
Al, wat ondervinding en nadenken als doelmatiger
deed kennen, is bij dezen vierden druk in aanmerking
gekomen. Nu komen alleen woorden van beteekenis
voor.
Geene Exemplaren worden voor echt erkend, dan
die, welke geteekend zijn: