Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
richt vaak standbeelden op voor degenen, die bij hmi leven
miskend werden.
In den i«" en 4®-' naamval enkel- en meervoud gebruikt men
ook diegene en datgene; 4® naamv.: diengene, datgene; meer-
voud: diegenen.
127. Dezelfde wordt, wanneer 't bijvoeglijk is gebruikt,
geheel verbogen als 't lidwoord de en 't bijvoeglijk naamw.,
dat er achter staat, (zie § 107) bijv.: Denzelfden avond is hij
vertrokken. Zij wonen in hetzelfde huis. 7 Waren de gevolgen
der zelf de oorzaken. Wij hadden denzelfden kooplieden deze
monsters gezonden.
Voor dezelfde en hetzelfde gebruikt men enkele malen: die-
zelfde en datzelfde. Dezelfde wordt, wanneer 't zelfstandig
is gebruikt, en personen aanwijst verbogen als degene; bijv.:
Hebt gij 't van zijnen broeder gehoord? Welnu, ik 7)ernam
het van denzelfde. Zoo gebruikt, komt 't echter weinig voor.
128. Zulk, zoodanig en dusdanig, gevolgd door een blijven
onverbogen: Nooit hoorde ik van zulk eenen booswicht, van
zoodanig (dusdanig) eene vergissing. Worden ze gevolgd door
een meervoudig zelfstandig naamw., dan worden ze in den i™,
en 4®" naamval verbogen voor alle geslachten: i. Zulke,
zoodanige ontdekkirigeri leveren weitiig voordeel op. 3.
Zviken, zoodanigen beschuldigingen weiger ik alle geloof.
4. ZllXke, zoodanige menschenvrienden ontmoet men zelden.
Dezulke wordt in 't meervoud zelfstandig gebruikt. Men
verbuigt dan, als 't personen geldt: i. Dezulken hebben geene
aanspraak op onze achting. 2. Het gedrag derzxdken dient
ten hoogste gelaakt te worden. 3. Uenzulliien ontzeggen wij
onze vriendschap. 4. Met dezullien houden wij ons niet
op. Wanneer het zaken geldt, heeft zulke alleen in den 361
naamv. eene n: Een Oost-Indie-vaarder op de kust is een
belangrijk nieuws; want aan honderd derzrilke hangt het
lot van duizenden. Dit laatste gebruik komt weinig voor.
f Betrekkelijke Voornaamwoorden.
129. Het geslacht en getal der betrekkelijke voornaam-
woorden is afhankelijk van het geslacht en getal van 't zelf-