Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
kostte den woekeraar het leven. 4. Men verachtte den woeke-
raar algemeen.
I. Een graaf is een edelman. 2. Hij matigde zich den
titel eens edelmanS aan. 3. Ee^ien (een') edelman schonk
men velerlei voorrechten. 4. Hij was met eenen {een^)
edelman op reis gegaan.
Vrouwelijk Enkelvoud.
I. Z>e rivier stroomde door eene vruchtbare streek. 2. De
oevers der rivier waren dichtbevolkt. 3. Men schonk der (de)
rivier eetie andere bedding. 4. Wij bevoeren de rivier.
I. Er werd iti die streek eene rivier gevonden. 2. De
voordeelen eener rivier voor eene landstreek zijn zeer groot.
3. Deze streek dankt eene rivier hare vruchtbaarheid. 4. Op
eene rivier ziet men velerlei levendigheid.
Onzijdig Enkelvoud.
I. Het land was in oorlog geraakt. 2. De hulpbronnen
des landS waren opgedroogd. 3. De vrede bereidde het land
nieuwen voorspoed. 4. De arme bewoners verlieten het land.
I. Spanje is een land vol zon7ieschijn. 2. De welvaart
eens landS is afhankelijk van vele omstandigheden. 3. Zoo
bezorgt meri een land voorspoed. 4. Wij wonen in een land
van mist en regen.
Zooals men ziet, krijgt het zelfst. naamw. alleen in den 2®"
naamval mannelijk en onzijdig enkelv. eene s. Enkele vrouwe-
lijke woorden kunnen ook eene s krijgen, wanneer zij als
bepaling vóór een ander zelfst. nw. staan, bijv.: Moeders zorg.
Nichtjes pop. Enkele mannel. en onz. zelfet. nw. krijgen es,
bijv.: de heer des huizes, de gaven des geestes.
"Wanneer het zelfst. nw. in den 2en naamv. eene s of es
krijgt, zegt men, dat het sterk verbogen wordt.
Sommige zelfst. nw. bekomen in den 2®« naamv. mannel. en
onz, enkelv. geene s, maar n of en. Het zijn de woorden: