Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
komen de bijzonderheden der spelling bij de leerlingen, die ik op
't oog heb, er zeer gemakkelijk in en nauwkeurigheid in 't schrijven
dient zoo spoedig mogelijk verkregen te worden. De buigingsvormen
der^naamwoorden komen steeds in volzinnen voor; buiten den volzin
hangen ze in de lucht.
Yoor 't overige spreke het werkje voor zich zelf. Blijkt het in „eene
gevoelde behoefte" te voorzien, dan volgt er spoedig eene reeks van
oefeningen tot toepassing.
Aug. '82. T.
Deze derde uitgave is van enkele druk- en andere feilen gezuiverd.
De voornaamste verandering is de vervanging van den term zelfstan-
dige werkw. door dien van koppelwerkw.; ik heb dien overgenomen uit
de Handleiding by het Taalonderwijs in de lagere scholen van mijne
vrienden Den Hertog en Lohr. Gedeeltelijk een terugkeer tot het oude,
zal 't invoeren van dezen naam, naar ik meen, werkelijk eene ver-
betering blyken.
De oefeningen, bij den eersten druk beloofd, zijn sedert verschenen
en wachten op een' herdruk.
Deo. 1883. T.