Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Meerv. i stam den of ten Meerv. i stam den of ten
2 „ det of tet 2 „ det of tet
3 „ den of len 3 „ den of ten
Sterk of zwak werkwoord.
Gebiedende wijs.
Enkelv. stam
Meerv. „ t
52. Wanneer de stam op eene t eindigt, wordt de uitgang
t weggelaten: ik laat, gij laat, hij laat; ik liet, gij liet.
Wanneer de stam op eene onrechte f of s eindigt, keert de v
of I vóór den uitgang en terug: ik graaf, wij graven; ik
^roef, wij groeven; ik lees, wij lezen ; ik las, wij lazen.
De medeklinker, die onmiddellijk na een' onvolkomen
klinker staat, wordt voor den uitgang en altijd verdubbeld:
wij straffen, zij straffen; wij schellen; zij schellen ; wij villen,
wij tollen, wij vullen.
Unvolkomen heet eene a, e, i, O, u, wanneer zij uitgesproken
worden als in de bovenstaande werkwoorden.
Bij de volgende sterke werkwoorden treft men vormen aan
met een' enkelen en dubbelen medeklinker:
wij biddeti, wij baden, gebeden
liggen, wij lagen, gelegen
wij zitten, wij zateji, gezeten
wij heffen , wij hieven, geheven
wij scheppen , wij schiepen , geschapen
wij wasscheti, ivij wieschen, gewasschen
wij wassen, wij wiesen , gewassen.
Bij de sterke werkwoorden wordt op 't einde eener letter-
greep steeds ééne e en ééne o geschreven (zachte e en o): wij,
zij stelen, gestolen'; wij, zij lezeti, gelezen; wij, zij heschen,
geheschen ; wij, zij goten, gegoten.
Uitgezonderd zijn de werkwoorden: heeten (genoemd]worden),
loopen en stoot en.
De sterke werkwoorden worden steeds met ij geschreven:
bijten rijten, krijten, enz. Uitgezonderd is scheiden.