Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
51. Ten einde de enkelvoudige tijden (zie § 46) vaneen
sterk of zwak werkwoord te kunnen vervoegen, wete men:
1. dat voor den tweeden persoon enkelvoud geen
afzonderlijke vorm meer bestaat; men gebruikt daarvoor den
tweeden persoon meervoud.
2. dat een zwak werkwoord zijn' onvoltooid verleden
tijd vormt door te, wanneer de stam eindigt op t, k, f, s, ch,
p ('tkofschip); eindigt de stam op een' anderen medeklinker
of op een' klinker, dan wordt deze tijd gevormd door de.
Indien echter eene f of s aan 't slot van den stam voor v ot
z staat (dus onecht is), dan vormt men den onvolt. verl. tijd
door middel van de: draafde, raasde.
3. dat de uitgangen voor de verschillende personen zijn:
Sterk of zwak werkwoord.
Aantoonende wijs. Aanvoegende wijs.
Onvoltooid tegenwoordige tijd.
Enkelv. i stam Enkelv. i stam e
3 „ * 3 » e
Meerv. i „ en Meerv. i „ en
2 „ t 2 „ et
3 ,, en 3 » en
Sterk werkwoord.
Aantoonende wijs. Aanvoegende wijs.
Onvoltooid verleden tijd.
Enkelv. i stam Enkelv i stam e
3 » 3 » e
Meerv. i „ en Meerv. i „ en
2 „ t 2 „ et
3 >. 3 .) en
Zwak werkwoord.
Aantoonende wijs. Aanvoegende wijs.
Onvoltooid verleden tijd.
Enkelv. i stam de of te Enkelv. i stam de of te
3 „ de of te 3 „ de of te