Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
gelijksoortige zelfstandigheden deelen, bijv. staatsman, jongen,
werelddeel, land, berg, rivier, stad, enz.
b. .Soortnamen: namen, welke men aan iedere zelfstandigheid
derzelfde soort geeft, ais: mensch, dier, plant, vader, stoel,
huis, mes, enz.
Hebben alle zelfstandigheden behalve den soortnaam ook eeii'
eigennaam 't
c. Stofnamen: namen van stoften, als: klei, zand, ijzer,
glas, melk.
d. Verzamelnamen: namen eener verzameling van zelf-
standigheden derzelfde soort, als: leger, volk, schaar, woud,
gebergte, huisraad, vee.
24. Deugd verheugt, 's Heeren goedheid kent geen palen.
Honger is een scherp zwaard. De ziekte is niet van ernstigen
aard. De opening van het Noordzeekanaal had met groote
plechtigheid plaats. Het gejubel der menigte hield niet op.
De woorden deugd en goedheid zijn namen van eene hoe-
danigheid; honger en ziekte van een' toestand; openifig en
gejubel van eene werking. Eene hoedanigheid, een toestand,
eene werking bestaat natuurlijk niet op zich zelf; was er geene
zelfetandigheid, welke die hoedanigheid bezat, in dien toestand
verkeerde of die werking uitoefende, dan zou de hoedanigheid,
de toestand, de werking evenmin bestaan. Toch worden de
bovenstaande woorden geheel gebruikt, als de namen der werke-
lijke zelfstandigheden, in § 23 behandeld. We stellen ons die
hoedanigheden, toestanden, werkingen voor als zelf-
standigheden; de namen daarvan behooren daarom ook tot
de zelfstandige naamwoorden. Hun bijzondere naam is
begripsnamen.
25. Tot welke soorten behooren de volgende cursief gedrukte
zelfetandige naamw. en waarom?
Hij dronk het glas ledig. Door blazen geeft men het glas
allerlei vormen. Heeft de meid het zilver al gepoetst? Men vond
in die mijnen groote hoeveelheden zilver. Wij hebben een' kolos-
salen visch gevangen. Verkoopt die man ook visch ? Zijne
Hoogheid is reeds vertrokken. Hij behandelde zijne onderhoorigen