Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
b. Tegenstellende zinsverbinding.
Hij is altijd mijn leste vriend geweest; zijn' broeder
daarentegen heb ik nooit mogen lijden. Breed waren de
ramen niet, maar (zij waren) hoo^. De vrouw was niet
kwaad; integendeel ze bezat velerlei goede hoedanigheden.
Het is een handig, goed zeehoudend, snelzeilend vaartuig.
7naar het is niet voor vervoer va7i passagiers geschikt. Een
zieke resident is niet veel, doch een doode (is) nog minder.
De lucht werd iets lichter; te gelijk echter (evenwel)
begon de regen de ruiteti weer te geeselen. Enkele feiten, enkele
cijfers deelt hij onnauwkeurig mede; toch is er veel goeds
in zijn schrijven. De brug was reeds ingestort; nochtans
wist men de vrouwen en kinderen veilig naar de overzijde te
brengen. Ik was reeds eenige weken met schiften en rang-
schikken bezig geweest; desniettemin (niettemin,
desniettegenstaande) 7vas de orde in mijne papieren-
nog alles behalve voorbeeldig.
Ga naar Holland, o f ge wordt binne7i eene half jaar be-
graven. Wilt gij mij vergezellen o f (wilt gij) misschien liever
alleen gaan?
Ook bij deze zinsverbinding kunnen de gemeenschappelijke
deelen uit den eenen zin worden weggelaten.
Zindeelen kunnen mede tegenstellend worden verbonden:
Hy heeft een klein, maar lief tuintje achter zijn huis. Men
kan die reis over zee o f over land doen.
c. Redengevende zinsverbinding.
In dit geval dient óf de eerste zin, óf de tweede ter opheldering,
ter verklaring van hetgeen in den anderen staat.
Een groot vlammend vuur had zij gemaakt, want buiten
was het guur en nat. Hij zal wel ko7nen; hij heeft het
immer s stellig beloofd. Wij konden elkaar dagelijks spreken;
wij waren 71 am el ijk in hetzelfde dorp gelogeerd.
Toen de gebeurtenissen in België voorvielen, was hij nog in
Indie; hij kent ze dus (derhalve, bijgevolg) niet 7iit