Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
toelaat, als: hrilleglas^ eendevleugel^ Jlesschehakje, hoededoos,
pijpedopy lampekap, pennemes.
Hiertoe behooren ook de namen van boom en, waarvan het
laatste deel 't woord boom is: eikeboom, beukeboom, berkeboom,
lindeboom, enz.
172. Bij de verkleinwoorden lascht men mede letters
in, nl.:
1. eene t voor je, wanneer het voorafgaande woord eindigt
op een' klinker of tweeklank, of op een' volkomen klin-
ker of tweeklank, gevolgd door 1, n, r: papaatje, knietje,
kooitje, paaltjey zoontje, weertje,
2. eene p voor je, wanneer het voorafgaande woord op m
eindigt: boojnpje^ bloempje,
3. eene s voor ke, ken, voorafgegaan door g, k, ng, nk:
vlagske, boekske^ bankske, jongsken.
HOOFDSTUK V.
NADERE ONTLEDING VAN DEN SAMENGESTELDEN ZIN.
173. In § 12 hebben wij gezien, dat twee volzinnen tot één
geheel kunnen worden verbonden; in § 13, dat een volzin een
deel van een' anderen zin kan uitmaken. In beide gevallen heb-
ben wij het geheel een' samengestelden volzin genoemd.
Elk der deelen heet een enkelvoudige zin. Staat een volzin
op zich zelf, dan heet hij ook enkelvoudig. Van de enkelvoudige
zinnen in § 12 zegt men, dat ze nevenschikkend met elkan-
der zijn verbonden; van die in § 13, dat ze onderschikkend
verbonden zijn.
Soms is het eenigszins moeilijk onmiddellijk te zien, of twee
zinnen nevenschikkend of onderschikkend zijn verbonden. Bijv.
wanneer men deze zinnen heeft: Ik heh het hem afgeraden-)
want het zou hem slechts schade berokkenen en: Ik heh het hem
afgeraden, omdat het hem slechts schade zou berokkenen. Zoo
ook: Het zou hem slechts schade berokkenen; daarom heb ik het