Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
bij elkander en maken met elkaar een geheel uit. Dat geheel
noemt men een' samengestelden volzin.
13. Dat uw vriend zou vertrekken, was mij onbekend. Het
valt sterk te betwijfelen, of hij zijn doel zal bereiken. „Gij
moet heengaan", werd ons gelast. Wij hebben gehoord., dat het
concert is uitgesteld. Ik weet niet, of hij wel geslaagd is.
Nelson zeide: „Engeland verwacht, dat ieder zijn' plicht zal
doen." Ik twijfel er aan, of hij wel komen zal. Mijn broeder
beklaagde zich, dat hij otibillijk was behandeld. De mensch,
die zijn plicht doet, heeft niets te vreezen. Het paard, waarop
hij reed, stortte gewond neder. Wanneer de herfst gekomen is,
verlaten ons de trekvogels. Doordat zijn compagnon hem bedroog ,
verloor hij zijn gansche vermogen. Zij schrok hevig, zoodat zij
in zwijm viel.
De volzinnen kunnen ook zoodanig met elkander zijn verbonden,
dat de eene zin een deel uitmaakt van den anderen. Men ontlede,
om dit in te zien, de bovenstaande volzinnen, alsof zij één' zin
uitmaakten, en men zal opmerken, dat de eene zin beurtelings
den dienst doet van onderwerp, voorwerp of bepaling bij
den anderen. Men noemt den zin, die den dienst doet van
onderwerp, voorwerp, enz. den bijzin en den zin, waarbij
hij behoort, den hoofdzin. Het geheel heet ook hier een
samengestelde volzin.
Alle volzinnen, die niet samengesteld zijn, heeten enkel-
voudige.
HOOFDSTUK II.
WOORDSOORTEN IN DEN VOLZIN.
1. liet Werkwoord.
14. Wij liepen spoedig naar huis. Den eerlijken vinder
schonk hij eene belooning. De arme vrouw schreide. Zijn gedrag
bevalt mij niet. De blinde leunde op den schouder van een'
knaap. Deze leidde hem van deur tot deur.