Boekgegevens
Titel: Regelmatig en onregelmatig: de vervoeging der werkwoorden in het Fransch voor scholen met uitgebreid leerplan ...
Auteur: Thiel, L.L. van
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8268
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201899
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Werkwoorden, Vervoegingen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regelmatig en onregelmatig: de vervoeging der werkwoorden in het Fransch voor scholen met uitgebreid leerplan ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgave van J. MUÜSSES te Purmerend.
L. L. VAN THIEL, Vice Versa. Vertaalstudiën ter
voorbereiding voor het Duitsch L. O. met vragen, wenken
en verwijzingen...................f QJh
„Eine gute Selbstkontrolle. Der Caudidat wird, wenn er sich
diese Fragen stellt, sich nicht so leicht einer so kolossalen Selbst-
täuschung hingeben, wie sie gegenwärtig bei denselben gäng und
gäbe ist.
Diese Methode ist von groszem Nutzen für das Übersetzenlernen
aus dem Niederländischen ins Deutsche, wenn anders die Stücke, welche
man aus dem Deutschen ins Niederländische überträgt, zweckmäszig
gewählt sind. Und das sind sie. Wir empfehlen dieses Büchlein
solchen Candidaten, die anfangen sich zum Examen L. 0. vorzubereiten,
angelegentlichst."
(De Duitsche l'aalgidsy le Jaargang, No. 18).
Scheveningen, Mitte August '92. P. A. Schwippert.
„De stukjes zijn n. o. i. goed gekozen, ofschoon we er noode eenige
in verheven of betoogenden stijl missen, en de vragen, wenken en ver-
wijzingen getuigen van practischen blik en niet geringe vaardigheid op
het punt van examens, zoodat wij den schrijver als gids voor eigen
oefening zonder bezwaar kunnen aanbevelen."
{De Vrije School, 30 Juni '92.)
„De titel is gekozen, omdat de bedoeling van den samensteller is,
dat de oefeningen eerst in het Nederlandsch zullen worden overgebracht
en na eenigen tijd weer uit het Nederlandsch in het Duitsch. Behalve
aanwijzingen voor een juiste vertaling, zijn achter elke oefening vragen
gesteld, die op de spraakkunst betrekking hebben of een onderzoek
beoogen naar de kennis van den woordenschat of het taaleigen van den
gebruiker." *
{ITet Schoolhlad, 19 Juli 1892).
„Ik sluit deze korte aanteekeningen met den wensch, dat Vice Versa
zich weldra in de lianden moge bevinden van allen, die zich voor het
examen in de Hoogduitsclie taal voorbereiden, en geloof er te mogen
bijvoegen, dat zij, na grondige bestudeering van dit werkje, op een
goeden uitslag van hun examen mogen rekenen."
{lUt Nieuwe Schoolblad, 19 Aug. '92).
A. V. D. WlJNPERSSE.