Boekgegevens
Titel: Regelmatig en onregelmatig: de vervoeging der werkwoorden in het Fransch voor scholen met uitgebreid leerplan ...
Auteur: Thiel, L.L. van
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8268
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201899
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Werkwoorden, Vervoegingen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Regelmatig en onregelmatig: de vervoeging der werkwoorden in het Fransch voor scholen met uitgebreid leerplan ...
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Vervoeg nu méconnaître mondeling.
N.B.! Kennen moet ook wel eens door" savoir vertaald
worden. (Zie blz. 63).
XXV.
Naître (geboren worden).
Het participe présent en het Sing. van den Ind. Prés. worden
gevormd als bij connaître. Hoe zijn die dus?
Het part. passé is né en de Passé défini je naquis, etc.
Zeg den Passé défini geheel op.
Schrijf de temps primitifs van 7iaître naast elkaar.
Zet er de vertaling onder.
Vorm er nu de temps dérivés van.
Zeg bij ieder daarvan de beteekenis.
Bestudeer de vervoeging van naître.
Zeg die vervoeging {Ned. en Fr.) geregeld op.
Wat beteekent nu: nous naquîmes, nous sommes nés, nom
naissons?
Vertaal :
Zij is in den Haag gehören. Zij werden in den Haag gebo-
ren. Cornelia en Johanna zijn beiden te 's-Hertogenbosch geboren.
Toen Pieter geboren werd, was zijne nicht nog niet geboren. Wat
geboren loordt zal eenmaal sterven. Gij zijt niet geboren om
uw leven in (=in de) ledigheid door te brengen, kinderen.
Evenzoo wordt vervoegd : renaître (herboren worden, be-
ginnen te herleven).
XXVI.
Craindre (vreezen).
Dit werkwoord lijkt heel wat onregelmatiger dan het is.
Laat ik u zeggen, dat de d van dit werkwoord eene letter
is, die tusschen de w en de r is ingelascht, evenals in onze
taal in de woorden dienàer (voor diener = dienaar), tuinder
(voor tuiner = tuinier) en boeniier (voor boener).
Die d komt dus maar alleen voor in den Infinitif, den Fvtur
en den Conditionnel.