Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
Y.
Les degrés de com-
paraison.
De trappen Tan verge-
lijking.
69.
Êtes -vous l'aîné de tous vos
frères ?
Oui, je suis l'aîné et le plus
petit. Tous mes frères cadets
sont plus grands que moi,
mais leurs enfants sont plus
petits que les miens. Mes
enfants sont plus grands -et
plus beaux que les leurs.
Mes enfants, c'est ce que j'ai
de plus cher. Leur compagnie
m'est douce; les avoir autour
de moi, c'est mon plus grand
plaisir. Ils sont grands pour
leur âge, mais ils ne sont
encore que tout jeunes. Les
plus grands enfants ne sont
pas toujours les plus sages.
Ceux qui sont les plus sages
en apparence, ne sont pas
toujours les meilleurs au fond.
Il n'y a pire eau que l'eau
qui dort.
Is U de oudste van al uw
broeders ?
Ja, ik ben de oudste en de
kleinste. Al mijn jongere
broeders zijn grooter dan ik,
maar hunne kinderen zijn
kleiner dan de mijne. Mijn
kinderen zijn grooter en
schooner dan de hunne.
Mijn kinderen zijn het dier-
baarste, wat ik bezit. Hun
gezelschap is mij een genot;
ze om mij heen te zien is
mijn grootste genoegen. Ze
zijn groot voor hunne jaren,
maar ze zijn nog heel jong.
De grootste kinderen zijn
niet altijd de meest oppas-
sende. Zij, die schijnbaar het
best oppassen, zijn in den
grond niet altijd de beste.
Stille waters hebben diepe
gronden.
70.
Mon frère est plus âgé que moi Mijn broeder is zeven jaar
de sept ans, et il est plus ouder dan ik, en hij is een