Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
GESLACHT.
venu vagabond et brigand,
et probablement il ne mourra
])as de sa belle mort.
een landlooper en een struik-
roover geworden en waar-
schijnlijk zal hij zijn natuur-
lijken dood niet sterven.
U.
On me répète toujours que tous
les hommes sont égaux, qu'ils
sont frères, et que la femme
est l'égale de l'homme. Moi,
je crois que l'égalité n'existe
qu'au ciel et au cimetière.
Tant que le monde existera,
la vertu et le vice, la bonté
et la méchanceté, la charité
et l'égoïsme, la vérité et le
mensonge, le travail et la
imresse, la force et la fai-
blesse, la richesse et la pau-
vreté , l'intelligence et la bêtise
(stupidité), la beauté et la
laideur, la joie et la douleur
se trouveront côte à côte.
Vous croyez donc que le monde
cessera d'exister?
Certainement; du moins la vie
terrestre finira. S'il y a des
forces créatrices qui ont pro-
duit notre terre, il y a aussi
des forces destructrices qui
un jour en feront une ruine.
Une flamme dévastatrice (un
feu dévastateur) dévorera un
jour tout ce que la terre a
de vivant.
Men vertelt me maar altijd, dat
alle menschen gelijk zijn, dat zij
broeders zijn, en dat de vrouw
met den man gelijk staat. Ik
voor mij geloof, dat gelijkheid
alleen bestaat in den hemel
en op het kerkhof. Zoolang
de wereld bestaan zal, zullen
deugd en ondeugd, goedheid
en slechtheid, liefdadigheid en
zelfzucht, waarheid en leugen,
arbeidzaamheid en luiheid,
kracht en zwakheid, rijkdom
en armoede, schranderheid en
domheid, schoonheid en lee-
lijkheid, vreugde en smart naast
elkander worden aangetroffen.
U gelooft dus, dat de wereld
eenmaal vergaan zal?
Wel zeker; ten minste, het leven
zal op aarde ophouden. Zoo
er scheppende krachten zijn,
die onze aarde hebben voort-
gebracht, er zijn ook vernie-
lende krachten, die er een-
maal een puinhoop van zullen
maken. Een verterend vuur
zal eenmaal al wat leeft op
aarde verslinden.
58.
Quelles sont les quatre saisons?
L'hiver, le printemps, l'été et
Wat zijn de vier jaargetijden ?
De winter, de lente, de zomer