Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
GESLACHT.
sant"*, car c'est là la divi-
nité toute-puissante. La toute-
puissance du dollar est un fait
établi là-bas .... et ailleurs.
Du reste, on lui sacrifie pas
mal de dollars, à la belle
Sarah. La recette de la pre-
mière représentation a été
de sept mille dollars, quelque
chose comme trente-cinq mille
francs. Ah oui, elle est la
favorite et l'héroïne des Yan-
kees en ce moment, et elle
le mérite; car c'est vraiment
une grande artiste. Quelle
belle voix! C'est de la mu-
sique; et quelle vérité, quelle
justesse dans sa diction!
On dit qu'elle est juive comme
sa grande devancière Rachel.
Il paraît. Du reste, elle est non
seulement excellente actrice,
mais encore auteur et sculp-
teur y. Comme auteur elle ne
vaut pas grand'chose, mais
comme sculpteur elle a fait
de belles choses. Comme
actrice, on dit que M"e Weber
sera son successeur.
want dat is de almachtige
godheid. De almacht van den
dollar is daar een erkend
feit . . . zoo goed als elders.
Overigens brengt men de
mooie Sarah nog al tamelijk
wat dollars ten offer. De ont-
vangst bij de eerste voorstel-
ling heeft zeven duizend dol-
lar bedragen, zoo iets als
vijf en dertig duizend franc.
Ja, ja, ze is op 't oogenblik
de lieveling en de heldin der
Yankees, en ze verdient het;
want ze is waarlijk een groot
kunstenares. AVelk een schoone
stem! 't Is muziek; en welk
een waarheid, welk een juist-
heid in haar voordracht!
Men zegt, dat ze, evenals haar
groote voorgangster Rachel,
een jodin is.
Dat schijnt zoo. Overigens is
ze niet alleen een uitstekend
tooneelspeelster, maar ook
schrijfster en beeldhouweres.
Als schrijfster beteekent ze niet
veel, maar in de beeldhouw-
kunst heeft ze veel schoons
voortgebracht. Als tooneel-
speelster zegt men, dat mejuf-
frouw Weber haarzal opvolgen.
62.
Que nous veut cette vieille men-
diante ?
Je la connais, la vieille sorcière
Wat wil die oude bedelares
van ons ?
Ik ken ze, die oude heks; 'tis
* The almighty dollar, waarvan le dollar toiit-fuissant een letterlijke
vertaling is; echt Fransch is: le dieu dollar. \ Of: Elle n'est pas seule-
ment . . . . : elle est aussi ....