Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESLACHT.
65
D feut que j'aie une explica-
tion avec ces esprits moqueurs
qui s'érigent en connaisseuis
sans conoattre le premier mot
de l'ait. Cet air protecteur
sied bien mal à ces jeunes
tats. Us prendront bientôt
un air moins vainqueur. D
y aura peui-^tre quelque dé-
noûment vengeur*.
laissez cela. Vous êtes aujour-
d'hui d'une humeur bien
querelleuse, bien belliqueuse.
Tout cela passera. Le public
en est le meilleur juge, et il
a déjà rendu son jugement.
Ik moet eens een woordje
spreken met die spotters, die
zich als kenners opwerpen,
zonder van de eerste begin-
selen der kunst iets te weten.
EHe beschermende toon staat
dien jongen kwasten heel lee-
lijk. Ze zullen wel spoedig een
minder zegevierende houding
aannemen. Mischien zal de
uitkomst haar wei wreken.
Spreek daar niet langer over.
Je bent vandaag wel twistziek
en strijdlustig gehumeurd.
"tZal alles wel terechtkomen.
Het publiek is de beste rech-
ter, en het heeft reeds zijn
oordeel geveld.
61.
M"« Sarah Bemhardt fait en
ce moment une tournée aux
États-Unis. Les .\inéricains
sont fous d'elle. Es disent
que ce n'est tas une actrice,
mais une enchanteresse. Elle
n'est ni jeune ni jolie de
traits, mais elle est belle
d'eipression. Elle produit un
effet enchanteur par sa phy-
sionomie exprfâsive et sa voix
timbrée.
C'est donc la déesse t des .\nié-
ricains à présent?
Oui, après le „dollar tout-puis-
Mevrouw Sarah Bernhardt doet
op 't oogenblik een kunstreis
in de Vereenigde-Staten. De
Amerikanen zijn dol op haar.
Ze zeggen, dat ze niet een
tooneelspeelster, maar een
toovenares is. Ze is niet jong
en ook niet mooi van ge-
laatstrekken, maar schoon door
de uitdrukking. Ze maakt door
haar gelaat vol uitdrukking
en door haar klankvolle stem
een betooverenden indruk.
Zij is dus thans de a%od der
.Amerikanen ?
Ja, na den .^almachdgen dollar".
Eigenlijk: een wrckeiKle on-knooping.
In dezen dn iä meer gebroikdijk: FideU, de a%od.