Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOORREDE.
lüge schoolonderwijs is ecliter iiet overdrevon tlieiuu's iiuik(»n. Keiie
veeljarige ondervinding moet thans wel hebben aangetoonil. <lnt zulks,
zooals het gewoonlijk geschiedt, niet tot het doel leidt. T)e iiitstekendste
leerlingen alleen knnnen eenigerrnate aan de eischen voldoen, en zelfs
zij vermogen slechts zelden idiomatisch te schrijven. T)e meeste bezwij-
ken gelieel onder den last en leveren knoeiwerk, soms onverstaanbaar.
,.Die hanslichen Exerzitien, diese Brutanstalt des Ungeziefers der Fehlei',
diese Landplage für Lehrer nnd Schüler, sind zngleich eine doppelte
und dreifache Versündigung an der Jugend!" (Vietoi-. Der Sprachunter-
richt musz umkehren ! 23.) ,Jm Extemporale hat die deutsche Pädagogik
das Unglaublichste, „Ungeheuerlichste" geleistet.....Hier soll der
Schüler geradezu Unmögliches leisten." (Bierbaum. Reform des fi-emd-
sprachlichen Unterrichts. 101. 106.)
Het resultaat der tot hiertoe gebruikelijke metlioden en leerboeken is.
ten n'iinste bij ons, dat de leerling 5 a ß Jaa!' het Fransch beoefent,-
zonder het te leeren; hij leest het met moeite, kan !iet nog minder
schrijven en het allerminst spreken. Ook in Dnitschland is (Ie toestand .
naar het eenstemmig getnigenis van vele desknndigen. niet veel beter.
Reeds lang zijn er tegen de bestaande slem- stemmen opgegaan, [k
heb in mijne Engl. Philologie (Christiania 1870. Heilbronn 1881) het
beginsel op den voorgrond gesteld. dat het taalonderwijs van de
levende.^ ffe^proken taal. als den grondvorm, moet uitgaan. In
Engeland heeft sweet . in Duitschhmd vietor en in Ki-ankrijk I'ASSY
zich aan het lioofd der beweging geste!<l. en ei- is over deze beweging
tot hervorming reeds eene geheele liteiatuur ontstaan *. Eenige Ter
aanhangers van de nieuwe scliool willei» verder, andere minder ver gaan,
het verst misschien de Noorsche vereeniging Quousipie Tandem , ge-
sticht door de heeren wrstern. een Noor. Dr. lundell. een Zweed.
en .fESPERSEN. een Deen. fk sta ongeveei- in het midden. Doch allen
zijn wij het er over eens, dat eene hervorming noodig is. Ik kan hier
' Uier zullen slechts eenige der belangrijkste werken kort vermeld worden. Der
Sprachunterricht musz umkehren! door quousqitk tandem (vietor), Heilbronri
1882 , 2. Aufl. 1886. F. franke. Die praktische Spracherlernung, Heilbronn 1884.
H. s\N'EET, The Practical Study of Language (Transactions of the Philological Society
1882/4), Londen 1884. a. western, Om undervisningen 1 nyere sprog, Kopenhagen
1885. J. BiERBAUM, Die Reform des fremdsprachlichen Unterrichts, Cassel 1886.
J. BIERBAUM, Die analytisch-direkte Methode des neusprachlichen Unterrichts, Cassel
1887. o. JESPERSEN, Der neue Sprachunterricht, in «Kngl. Studien" X, Heilbronn,
1887. F. i'ALMCiREN, Verhandlungen zur Reform des Sprachunterrichts auf der dritten
nordischen Philologenversammlung zu Stockholm im August 1886, in „Eng. Studien"
X, 335 vv. p. PASSY, Dhi Fon«Hik Titcer (The Phonetic Teacher), Parijs van 1886 af,
en andere geschriften.
V Zie de bovengenoemde Verhandlungen der Stockholmer PhLlologen-versammlung.