Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESLACHT.
57
Y a-t-il beaucoup de monde?
Il y a entre autres une prin-
cesse russe, une duchesse
italienne, une comtesse polo-
naise et une baronne alle-
mande, avec leurs maris;
comme vous voyez, des gens
très distingués. La comtesse
est très aimable, mais la ba-
ronne est sotte et très fière;
sa conversation est des plus
sèches. La princesse est belle,
une des plus belles femmes
de la Russie, qui en a de
très belles. La duchesse ita-
lienne n'est pas si belle, mais
très vive, très gaie, très
franche et très sympathique.
Le prince est un bel homme,
mais un peu fat; il fait le
bel esprit et s'intéresse aux
beaux arts et aux belles let-
tres. Il a écrit une foule de
méchants vers qu'il répète à
qui veut l'entendre. Mon
vieil oncle est enchanté ; pour
lui, tout ce qui est vers,
c'est de la vraie poésie; il
en raffole ; c'est un fol amour.
Mon pauvre oncle est un
vieux radoteur. Puis, une
fois qu'il a commencé, il
n'en finit pas; vous savez
que presque tous les vieil-
lards * sont bavards.
Zijn er veel logeergasten?
Er logeeren onder anderen een
Russische prinses, een Itali-
aansche hertogin, een Poolsche
'gravin en een Duitsche baro-
nes, met hare echtgenooten;
zeer voorname lui, zooals ge
ziet. De gravin is allerliefst,
maar de barones is dom ver-
waand en zeer trotsch; haar
gesprekken zijn zoo droog
(vervelend) mogelijk. De
prinses is een schoone vrouw,
een der schoonste van Rus-
land , waar zeer schoone
vrouwen zijn. De Italiaansche
hertogin is niet zoo schoon,
maar zeer levendig, opgewekt,
openhartig en zeer aantrek-
kelijk. De prins is een schoone
man, maar min of meer fat-
terig ; hij doet zich gaarne als
fraai vernuft voor en stelt belang
in de fraaie kunsten en letteren.
Hij heeft een massa slechte
verzen geschreven, die hij aan
al wie hem maar wil aanhoo-
ren, voorleest. Mijn oude oom
is opgetogen; voor hem is alles
wat rijmt, echte poëzie; hij
is er op verzot; 't is een
dwaze ingenomenheid. Mijn
beste oom is een oude praat-
vaar. En dan, als hij een-
maal begonnen is, weet hij
van geen ophouden; nu, u
weet, dat bijna alle oude
menschen gaarne veel praten.
• Of: toutes les vieilles gens, dat meer met de spraakkunst, doch min-
der met de spreektaal overeenkomt.