Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
GESLACHT.
gain dans d'autres ! Quels
rires moqueurs ! Quels sou-
rires contents! Quels regards
sinistres! Quelles pâleurs ef-
frayantes ! Quel abattement,
quelle indifférence ! Quelle
rage, quel désespoir! Quels
yeux éteints, ne voyant que
la mort, le suicide devant
eux! Toutes les passions,
toutes les fureurs, tous les
vices ' On compte les suicides
par centaines.
Ce n'est pas flatteur pour cer-
taines gens, ce que vous dites là.
Non, certes, je ne suis pas flat-
teur, moi.
bejag in andere! Wat een
spottend gelach! Welke ver-
heugde glimlachjes! Welke
sombere blikken! Wat een
vreeselijk verbleeken! Wat een
verslagenheid, wat een onver-
schilligheid! Wat een woede,
wat een wanhoop! Welke doffe
oogen, die slechts den dood,
den zelfmoord als uitkomst voor
zich zagen! Alle hartstochten,
alle graden van woede, alle
ondeugden! Men telt de zelf-
moorden bij honderden.
Wat ge daar zegt, is niet vleiend
voor sommige menschen.
Zeker niet, maar ik ben ook
geen vleier.
53.
Est-ce qu'il y a des gens con-
venables dans votre hôtel?
Mais oui. La maîtresse de la
maison est Anglaise. Le fils
aîné a épousé une Française,
le cadet, une Anglaise. La
gouvernante est Suissesse,
de la Suisse romande (fran-
çaise) ; la dame de compagnie
est Allemande, Alsacienne
ou Lorraine, je ne sais pas
lequel. Une des domestiques
est Normande, une autre
est Picarde. Il y a encore
une mulâtresse toute bnme
et une négresse toute noire.
On y parle toutes les lan-
gues étrangères; c'est très
commode pour les étrangers.
Zijn het fatsoenlijke menschen
in uw hotel?
O ja. De vrouw des huizes is
eene Engelsche. De oudste
zoon heeft een Fransche dame
getrouwd, de jongste, een En-
gelsche. De huishoudster is een
Zwitsersche, uit Fransch Zwit-
serland; de juffrouw van gezel-
schap is een Duitsche, of uit
den Elzas, of Lotharingen,
dat weet ik niet juist. Een
der dienstboden is een Nor-
mandische, een andere is uit
Picardie. Bovendien is er nog
een heel bruine mulattin en
een heel zwarte negerin. Alle
vreemde talen worden er ge-
sproken; dat is zeer geriefe-
lijk voor vreemdelingen.