Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESLACHT.
55
52.
Moi, j'ai assisté l'autre soir à
une assemblée moins brillante,
mais très curieuse. C'était une
société très mêlée; il y en
avait de toutes les nations
et de toutes les couleurs. On
y voyait des Français et des
Françaises, des Allemands et
des Allemandes, des Anglais
et des Anglaises, des Italiens
et des Italiennes, des Polo-
nais et des Polonaises, des
Américains et des Améri-
caines, des juifs et des juives.
Tout ce monde-là parlait
chacun sa langue; c'était un
charivari inimaginable (une
vraie tour de Babel).
Où donc voit-on un pêle-mêle
semblable ?
C'était à la banque (au tapis
vert) de Monaco. Il y avait
[là] toute sorte de gens. Il
y avait des gentilshommes
et des femmes nobles, des
fonctionnaires avec leurs fem-
mes, des acteurs et des ac-
trices, des chanteurs et- des
cantatrices, des musiciens et
des musiciennes, des danseurs
et des danseuses, des mar-
chands et des marchandes,
et même des ouvriers et des
ouvrières. Quelles figures,
quelles physionomies, quelles
expressions variées ! Quelle
espérance, quelle joie brillait
dans quelques yeux ! Quelle
avidité, quelle âpreté au
Ik ben laatst op een avond in
een minder schitterend, maar
zeer eigenaardig gezelschap
geweest. Het was een zeer
gemengd gezelschap; er wa-
ren er (lieden) van eiken
landaard en van elke kleur.
Men zag er Franschen, zoo-
wel dames als heeren, Duit-
schers, Engelschen, Italianen,
Polen, Amerikanen, joden
en jodinnen. Al die menschen
spraken elk zijn [eigen] taal;
het was een ongelooflijke
(Babylonische) spraakverwar-
ring.
En waar treft men dan wel
zulk een mengeling aan?
Het was aan de speelbank (aan de
groene tafel) te Monaco. Daar
waren allerlei lieden (fam. lui).
Er waren adellijke heeren en
dames, regeeringsambtenaren
met hun vrouwen, tooneel-
spelers en tooneelspeelsters,
zangers en zangeressen, muzi-
kanten [van beiderlei kunne],
[ballet] dansers en danseressen,
handelaars en hun vrouwen,
ja zelfs werklieden [mannen
en vrouwen]. Welke gezich-
ten , welke gelaatstrekken, wat
verschillende uitdrukkingen!
Welk een hoopvolle verwach-
ting, welk een vreugde straalde
er in eenige oogen! Welk een
begeerigheid, welk een winst-