Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANHANGSEL.
1. Un bon maître (professeur). — Passy merkt hierbij op; Pro-
fesseur est technique. „Ce professeur de langues est un bon
maître." On dirait les deux; mais faime mieux maître.
2. Au papa et à la maman. — Verg. Jouer à la petite maman,
(Delvau, Mémoires d'une honnête fille, 5).
3. Wil men iemand op beleefde wijze aanspreken, dan gebruikt
men U met den derden persoon van het werkwoord : heeft u,
wil u; taalkundig minder juist, maar even gebruikelijk is:
hebt u, wilt u. Gij, ge (in hebt gij \_ge'\, enz.) komt nooit
in de beschaafde spreektaal, maar alleen in de schrijftaal voor.
Gemeenzaam is je (nominatief ook jij ; datief en accusatief
jou; dus je hebt, je wilt, je denkt, enz., maar in den
vragenden vorm met het werkwoord in den i«'®" persoon:
heb je, wil je, denk je, enz.). — Wij, zij, niet betoond
zijnde, worden in de spreektaal verzacht tot we, ze. — Het
bezitt. voornaamw. uw wordt naast het pers. voornaamw. u
gebruikt; naast je, jij, enz. gebruikt de spreektaal ook je
(met den nadruk echter jouw) als bezitt. voornaamwoord. —
Voor het meervoud gebruikt de spreektaal jelui (verbasterd
uit gij lieden, ge lui) en in de volkstaal vaak verhanseld
tot jullie en juilie*.
4. Les pièces. — Au premier. — Onder pièce verstaat men een
vertrek van welken aard ook, terwijl chambre niet gezegd
kan worden van het salon bijv. De beteekenis van deze ter-
men in verband met appartement, — d. i. een woning voor
* Met uitzondering van deze noot zijn alle aanteekeningen en citaten van
Prof. Storm. (R.)