Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.
217
l'autre? C'est à peu près la
même chose; cela revient au
même.
Voilà qu'il prend une bouteille
et boit à même.
Oui, il boit à même la bouteille.
Il a sorti un pain et mord à
même.
L'autre jour il était tout à fait ivre.
Cet homme-là n'en fait jamais
d'autres.
Si ce n'est que ça! Moi j'en ai
vu bien d'autres. Autrefois on
punissait les ivrognes; main-
tenant on les favorise. Nous
autres Français, [nous] de-
venons trop indulgents pour
certains vices. Voilà qu'il
[s']ap]3roche. Il faut aller autre
part, mon brave homme.
Ah, mon bon monsieur, veuillez
donner quelque chose à un
pauvre père de famille qui a
faim et soif.
A d'autres, mon digne ami!
Monsieur, je n'ai d'autre res-
source que de mendier; vrai-
ment, je n'en ai pas d'autre.
D'autres ne seraient pas si
durs. J'en sais qui ont été
bien autrement bons pour
moi.
Eh bien, il faut vous adresser
à ceux-là. Allez-vous-en,
autrement nous trouverons
d'autres moyens; nous enver-
rons chercher la police.
't een of 't ander is? Het
is zoo wat hetzelfde; het
komt op hetzelfde neer.
Daar neemt hij een fiesch en
drinkt er zoo maar uit.
Ja, hij zet de flesch zoo maar
aan zijn mond.
Hij heeft een brood voor den
dag gehaald en bijt er zoo
maar in.
Onlangs was hij heel dronken.
Die man doet nooit anders.
Als het anders niet is! Ik heb
wel wat anders gezien (be-
leefd). Voorheen strafte men
de dronkaards; tegenwoordig
worden ze begunstigd. Wij
Franschen worden te toege-
vend voor sommige ondeug-
den. Daar komt hij aan. Ga
maar door, goede vriend.
Och, mijnheertje-lief, geef toch
een aalmoes als 't u belieft
aan een armen huisvader,
die honger en dorst lijdt.
Maak dat anderen wijs, beste
vriend!
Mijnheer, ik heb geen ander
middel van bestaan dan het
bedelen; werkelijk, ik heb
geen ander. Andere [men-
schen] zouden zoo hardvochtig
niet zijn. Ik ken er, die heel
wat vriendelijker (beter) voor
me geweest zijn.
Nu, dan moet je maar naar
die menschen gaan. Ga heen,
anders zullen we andere mid-
delen vinden; we zullen de
politie laten halen.