Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.
199
puis vous oubliez à qui. Cela
vous apprendra à mieux gar-
der vos livres une autre fois.
vergeet je aan wien. Dat zal
je leeren in het vervolg beter
op je boeken te passen.)
201.
S'il vient quelqu'un, si quelqu'un
me demande, dites-lui que
je serai bientôt de retour.
Ah! voilà mon parapluie qui
s'est cassé. Vous connaissez
quelqu'un qui peut le raccom-
moder, n'est-ce pas? Ne con-
naissez-vous pas quelqu'un
qui puisse s'en charger?
Certainement, monsieur; ce sera
l'affaire d'une heure ou deux.
Als er iemand komt, als iemand
me te spreken vraagt, zeg hem
dan, dat ik spoedig weer
terug zal zijn. Och, nu is
mijn paraplu stuk. U kent
wel iemand, die ze maken
kan, niet waar? Kent u niet
iemand, die dat op zich kan
nemen ?
Zeker mijnheer; het zal in een
paar uren klaar zijn.
202.
A. Vous savez, ce pauvre Du-
bois , autrefois avocat sans
causes ? Eh bien, maintenant
il s'est fait notaire dans une
petite ville de province. Il
était un homme nul (une
nullité; fam. un zéro) ici;
là, il est quelqu'un. Quelques-
uns le disent riche; d'autres
assurent le contraire.
B. Je sais qu'il a quelque for-
tune.
C. Oui, il a quelque peu d'argent;
il a quelque dix mille francs ;
c'est toujours quelque chose.
A. Quelque chose vaut mieux
que rien; mais dix mille francs,
ce n'est pas grand'chose.
B. Ah, mais c'est dix mille
francs de rentes.
A. Je herinnert Je dien armen
Dubois nog wel, die vroeger
advocaat was, maar niets te
doen had ? Welnu, die is thans
notaris geworden in een kleine
stad ergens op het .platteland
(in de provincie). Hij was
een onbeduidend mensch hier,
maar daar is hij iemand van
beteekenis. Sommigen zeggen,
dat hij rijk is; anderen ver-
zekeren het tegendeel.
B. Ik weet, dat hij eenig for-
tuin bezit.
C. Ja, hij heeft wel wat geld;
hij heeft zoowat tien duizend
franc; dat is altijd wat.
A. Iets is beter dan niets;
maar tien duizend franc, dat
beteekent niet veel.
B. Ja, maar het is tien duizend
franc rente.